Zumba Aqua®

Zumb Aqua® –zajęcia w środowisku wodnym są idealne dla osób w każdym wieku.